Về trang chủ
Thông tin bài thi:

- Đề thi gồm 10 câu. Mỗi câu được tối đa 5 điểm và tối thiểu 0 điểm.

- Kết quả Đạt: khi đạt tổng điểm >= 35 điểm .

Bạn hãy nhấn "Bắt đầu thi"
TH 1 : Nhấn PHÍM CÁCH khi phát hiện tình huống nguy hiểm
Kết quả

- Số tình huống : 10

- Điểm : ---

- Đánh giá : Đang thi

Câu hỏi
Gắn cờ
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:
Đang thi: Ngẫu nhiên
Chọn dạng đề thi:
Ngẫu nhiên
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TH 1: Học viên nhấn PHÍM CÁCH trên bàn phím khi phát hiện tình huống nguy hiểm.